Ikona mobilni menu Ikona mobilni menu

Adaptační kurz V týmu: Inovativní přístup k rozvoji třídního kolektivu


V dnešním dynamickém světě je důležité ve školách předávat nejen znalosti, ale také budovat pozitivní sociální vazby mezi žáky a studenty. Adaptační kurz V týmu, organizovaný ZŠ PRO DĚTI, představuje jedinečný přístup ke stmelení školních kolektivů prostřednictvím inovativní diagnostiky a zábavných aktivit. Tento program je navržen tak, aby zlepšil spolupráci a atmosféru ve třídě a rozvíjel sociální dovednosti a týmovou práci.


Diagnostika pomocí sociomappingu: Klíč k úspěchu

Na začátku kurzu využíváme pokročilý nástroj sociomapping, který detailně analyzuje vztahy ve třídě. Sociomapping vizualizuje strukturu a dynamiku skupiny, což nám umožňuje identifikovat klíčové oblasti pro zlepšení. Na základě těchto výsledků pak dotváříme metodiku a posloupnost her, které jsou přizpůsobeny potřebám dané skupiny.


Jak probíhá program?

Naše pestrá pracovní skupina složená z pedagogů, tělocvikářů, dětské psycholožky a magistry umění vytvořila zásobníky her a cvičení pro různé věkové kategorie a skupiny s různou dynamikou. Pečlivě vybrané aktivity nám umožňují efektivně přizpůsobit program specifickým potřebám každé skupiny a dosáhnout co nejlepších výsledků.

  • Environmentální program: Hravou formou seznamuje účastníky s okolním prostředím a základními přírodními mechanismy. Děti se učí přírodu vnímat všemi smysly a uvědomovat si, že jsou její součástí.
  • Sportovně-tmelící program: Obsahuje tělesné aktivity zaměřené na rozvoj rychlosti, síly, obratnosti a týmové spolupráce.
  • Večerní zábavní program: Zahrnuje kreativní aktivity složené z her v přírodě, stolních her, hudebních a výtvarných činností, které posilují sociální vazby a přispívají k prevenci šikany.

Proč si vybrat adaptační kurz V týmu?

  1. Individuální přístup:Díky sociomappingu a přizpůsobení her na míru potřebám skupiny dosahujeme konkrétních a měřitelných výsledků.
  2. Zkušení lektoři:Jsme ostřílený tým nadšenců, který má zkušenosti se všemi věkovými kategoriemi a svou práci bere jako poslání.
  3. Komplexní program:Spojení vzdělávacích, pohybových a zábavních aktivit zajišťuje, že děti odjíždějí s novými vědomostmi, dovednostmi a zážitky, na které dlouho a rády vzpomínají.

Přihlaste svou třídu na kurz V týmu a zažijte jedinečný přístup ke zlepšení třídní dynamiky.

Zajímají vás naše další kurzy? Vyzkoušejte školu v přírodě s výukou plavání ZŠ Plavání, lyžařský kurz ZŠ Lyžování nebo školu v přírodě s environmentální tématikou ZŠ Enviro.


Kontaktujte nás na info@zsprodeti.cz nebo navštivte zsprodeti.cz pro více informací.


ZŮSTAŇME V KONTAKTU

Přidejte se k nám! Zanechte nám svůj email a buďte první, kdo se dozví o našich nových akcích a nabídkách.

Váš e-mail

zustanme ilustrace