ZŠ Academy

Intenzivní vzdělávací koncept.

Kategorie

O PROJEKTU

ZS ACADEMY je jedinečný koncept spojující plaveckou výuku, environmentální výchovu a sportovně-zábavní program pro děti mladšího školního věku.

Projekt ZS Academy je součástí intenzivního vzdělávacího konceptu ZŠ PRO DĚTI.

JAK TO PROBÍHÁ

Děti absolvují v průběhu pěti dnů celkem deset devadesátiminutových vyučovacích lekcí plavání, které jsou vždy rozděleny do tří částí:
  • úvodní – rozcvičení a příprava na plaveckou výuku, rozvoj koordinačních schopností a uvědomování si vlastního těla
  • hlavní – osvojování plaveckých dovedností, zvládnutí základních plaveckých způsobů znak, prsa a kraul, seznámení se základy první pomoci, skoky do vody a potápění
  • závěrečná – především hry ve vodě.Jako hlavní forma výcviku je využívána hra. Plavecký kurz je zakončen předáním absolventského diplomu.