Škola v přírodě ZŠ Enviro

Škola v přírodě.

Kategorie

 O PROJEKTU

Škola v přírodě představuje možnost jak vytrhnout žáky alespoň na chvíli z prostředí měst a stereotypní výuky v lavici. Podle studií se pobyt v přírodě, ba dokonce jen čirý výhled do ní pozitivně projevuje na psychickém stavu dětí. Přítomnost zeleně u žáků zapřičiňuje zlepšení schopnosti učit se nové věci, snižuje míru agresivity, zlepšuje vztahy v kolektivu a také snižuje tendenci k šikaně. Dle mnoha výzkumů z celého světa potřebují děti pobyt v přírodě pro své plné fyzické, duševní i sociální zdraví. V současné době, kdy děti tráví mnoho času v budovách i ve svém volném čase, je pobyt v přírodě zvláště důležitý. Školní pobyty v přírodě bývají taktéž často jednou z prvních příležitostí, jak u dětí potrénovat samostatnost režim bez rodičů.

Díky našim mnohaletým pedagogickým, lektorským a trenérským zkušenostem z České republiky i zahraničí a taktéž díky spolupráci s několika ekologickými organizacemi se nám podařilo vytvořit unikátní metodiku environmentální výuky při ŠVP pro děti mladšího školního věku. S využitím nenásilných postupů výuky, názornosti a herního principu jsou děti přirozenou formou vedeny k lásce k přírodě, k hlubšímu porozumění jejích mechanismů a nutnosti její ochrany.